Fundacja Czyste Dźwięki

Fundacja Czyste Dźwięki

Nasza działalność

Partyworking

Forma pomocy powstała w odpowiedzi na wzrost zagrożenia zdrowia i życia w środowisku młodych ludzi. Działania są prowadzone w sopockich klubach od lutego 2007 roku.

Streetworking skierowany do osób w kryzysie bezdomności

Metoda pracy o charakterze pomocowym i interwencyjnym. Odbiorcami działań są głównie osoby bezdomne, uzależnione, które z różnych powodów nie chcą lub nie potrafią korzystać z pomocy instytucji.

Streetworking skierowany do dzieci i młodzieży

Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież sopockich szkół przebywające w przestrzeni publicznej miasta Sopotu. Celem projektu jest redukcja szkód wynikających z zachowań ryzykownych podejmowanych przez nastolatków oraz walka ze skutkami marginalizacji.

Warsztaty profilaktyczne

Skierowane do nastolatków w szkołach ponadpodstawowych. Otwarte rozmowy, bez zaprzeczania, że młodzież chodzi na imprezy - warto bawić się bezpiecznie.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Chcesz pomagać ?